Indien u reeds een succesvolle bestelling uitgevoerd heeft en deze foutmelding ontvangt, zou dit één v.d. volgende orzaken kunnen zijn:
·        U heeft de software als box besteld. Een aanwijzing hiervoor vindt u in uw box die uw per post ontvangen heeft. Installeer daarom van de cd.


·        U heeft reeds meer dan 10 downloads uitgevoerd. Contacteer voor een nieuwe vrijschakeling onze Customer Service.


·        Uw bestelling is langer geleden dan 14 dagen. Contacteer voor de nieuwe vrijschakeling onze Customer Service en voer de download binnen de voorziene periode van (14 dagen) uit.


·        U heeft zich opnieuw geregistreerd voor de download, i.p.v. zich met de in de orderbevestiging vermelde toegangsgegevens aan te melden. In dit geval dient u gebruik te maken v.d. aangegeven toegangsgevevens.